Medlemskap i STERK

Är du redan medlem betalar du in medlemsavgiften enligt aktuell prislista som finns här.

Om du vill ansöka om medlemskap kontakta
Kansliet: sterk@swipnet.se eller 0220-438 10

Du får gärna skicka dessa svar via E-post till sterk@swipnet.se

Namn

Kön

Födelsedatum

Adress

Postnr/Ort

Telefon bostad

Telefon arbete

Telefon mobil

E-post

Ditt (förälders) yrke

Anhörig namn, adress och telnr

Ridvana

Jag kan tänka mig att:

  • Bli aktiv i någon sektion/kommitté
  • Funktionär vid tävling
  • Hjälpa till i cafét
  • Hjälpa till i stallet
  • Hjälpa till på städdag
  • Annat, se under övrigt

Övrigt

Tillbaka