STERK´s Ekonomi

För att kunna bedriva vår verksamhet krävs ekonomiska resurser. Klubbens huvudsakliga utgifter är amorteringar och arrenden för mark och lokaler samt kostnader för vår administration. Våra huvudsakliga inkomster är för närvarande olika typer av bidrag från stat och kommun, medlemsavgifter, sponsring samt medlemsaktiviteter. STERK har genom åren haft en stabil och sund ekonomi och verksamheten har kunnat genomföras på avsett sätt. Vi står dock nu inför faktum att en del investeringar måste göras för framtiden. För att lyckas med detta behöver vi få idéer om hur dessa medel skall anskaffas. 

Bidragsinkomster har under flera år varit en stor del av de flesta föreningars inkomster, för närvarande går dock en spartrend genom samhället avseende alla typer av kostnader. Detta kommer att ge konsekvenser även för oss. Vi tror att vi i framtiden måste hitta nya eller nygamla sätt att få in medel till vår verksamhet.

Många företag vill gärna visa upp sig i i en positiv miljö, naturligtvis för att få möjlighet till att nå nya kunder. STERK har i viss mån sponsrats på olika sätt mot att vi erbjudit reklamplats på vår anläggning och i vår tidning. Vi kanske kan utveckla denna verksamhet? Lotterier är ett annat sätt att erhålla inkomster. Har DU några ideér ??  Skicka ett mail till klubben som alltid är öppen för förslag och tankar från dess medlemmar. mailadr: sterk@swipnet.se

Vill du eller ditt företag stödja STERK?

Tillbaka