Festsektionen


Sedan länge talar vi, om en alldeles särskild gemenskap i denna klubb. Vi talar om STERK-andan. Företeelsen är svår att ta på, men jag tror att vi menar det som finns bakom de glada och positiva medlemmarna. Hur den yttrar sig vet vi alla, men jag definierar den ändå:

Definition av "STERK-andan"
När två "STERKARE" möts uppstår en ögonkontakt och inre värme som utåt kan igenkännas på att personernas ansikten spricker upp i stort, glädjefyllt något rodnade leende och ivrigt positivt laddade örsnibbar. Den omedelbara tystnaden som uppstått på grund av känslouppladdningen byts blixtrande bort mot ett positivt kommunikationsutbyte.

En orsak bland många, till att vi har denna anda tror jag kan bero på de trevliga tillställningar våra festarrangörer ordnat. Tillställningar som bjudit på musik, sång och ren skär glädje. Sålunda är alltså nedanstående kamrater mycket viktiga för klubben..."för vi är alla sterkare..."

Festsektionens sammansättning
Cecilia Esseen Sammankallande
Maria Delham
Anna Daag

 

Tillbaka