Föräldrasektionen

Föräldrasektionens mål är att ordna trevliga, återkommande aktiviteter för barn och föräldrar.  Vi vill underhålla den unika anda och kamratskap som redan råder i klubben och arbeta aktivt för att få fler föräldrar att engagera sig i klubbens verksamhet.

Vi värnar om en trevlig, säker och funktionell inne/utemiljö.

Har du tips och idéer på vad vi kan jobba med?
Vill du vara med i föräldrasektionen?
Välkommen att höra av dig till oss!”

Föräldrasektionen består av :
Marie Hjalmarsson               marie@tellefors.com
Karin Ryckertz                        karin@kubalski.se

Karolina Hallberg                 karolina72@hotmail.com
Carina Fisher                        carina.fisher@telia.com

Tillbaka