Verksamhetsmål & Stadgar

Huvudmålen för föreningen är att:
* Verka för social gemenskap och rekreation med hästsporten som gemensam nämnare.
* Klubben verkar för att ge alla medlemmar en god utbildning med ett gott "horsemanship".
* Klubben verkar också för att medlemmarna skall kunna bedriva hästsport i en bra miljö.

STADGAR För den ideella föreningen STORA EKEBY RIDKLUBB här

Läs verksamhetsberättelse för Stora Ekeby Ridklubb 2017 här

Läs verksamhetsberättelse för Stora Ekeby Ridklubb 2016 här

Läs verksamhetsberättelse för Stora Ekeby Ridklubb 2015 här

Läs verksamhetsberättelse för Stora Ekeby Ridklubb 2014 här
Stipendiater 2014 finns här

Läs verksamhetsberättelse för Stora Ekeby Ridklubb 2013 här
Stipendiater 2013 finns här

Läs verksamhetsberättelse för Stora Ekeby Ridklubb 2012 här
Stipendiater 2012 finns här

Läs verksamhetsberättelse för Stora Ekeby Ridklubb 2011 här
Stipendiater 2011 finns här

Läs verksamhetsberättelse för Stora Ekeby Ridklubb 2010 här

Läs verksamhetsberättelse för Stora Ekeby Ridklubb 2009 här

Läs verksamhetsberättelse för Stora Ekeby Ridklubb 2008 här

Läs verksamhetsberättelse för Stora Ekeby Ridklubb 2007 här

Tillbaka