Igenridning

Du har rätt att rida igen de gånger Du är frånvarande om Du anmält frånvaron i tid. Dock max 2 ggr per termin.
Har en elev varit frånvarande 3 ggr från sin ridtid utan att anmält detta, stryks personen ifråga och antas ha slutat. Inbetald ridavgift återbetalas ej. Frånvaro skall meddelas senast klockan 12.00 samma dag Du ringer till något av följande telefonnummer:
Kansli/stallet            0220 - 438 10
Cecilia                        0220 - 432 36

Igenridningstider - Höstterminen 2017

Fredagar kl. 15.00  

Igenridning följande veckor:

 37, 40, 42, 46, 50

Obligatorisk föranmälan på stallkontoret! 

*******************************************************************

Fredagar kl. 20.00

Igenridning följande veckor:

 38, 45, 47, 49

Obligatorisk föranmälan på stallkontoret! 

*******************************************************************

Helgdagar o Lov

Igenridning uppdateras löpande.

Obligatorisk föranmälan på stallkontoret 

*******************************************************************

Extra igenridningstillfällen HT 2017
Måndag 25/9 kl 16.00
Måndag 9/10 kl 16.00
Söndag 3/12 kl 09.00
Söndag 10/12 kl 09.00

Vi kommer att erbjuda flera extra igenridnings tillfällen under vissa helg o lovdagar, i den mån det går.

Dag o tid kommer att anslås i ”Igenridningspärmen” ! 

*******************************************************************

Förutsättningar för att få rida igen är :
Du har tagit del av ridskolans igenridningsregler

Du skall ha anmält din frånvaro senast kl. 12.00 den dag du rider

Igenridning får endast göras under samma termin som frånvaron skett och endast på de igenridningstimmar som finns uppsatta.

Vi förbehåller oss rätten att säga nej till igenridningar om det för dagen inte finns hästar tillgängliga p g a sjukdom eller liknande.

Som igenridningsryttare gäller följande:
Du anmäler dig på en igenridningslista på önskad häst efter giltig frånvaro. Listan finns på kontoret.

Uppskrivet namn på listan räknas som igenridningstimme även om du inte kommer till igenridningen. Giltig avbokning kan göras SENAST en vecka före bokad tid.

Du anmäler dig på kontoret 5 minuter före ridtid på igenridningsdagen.

Du följer de regler och bestämmelser som anvisas av instruktören som finns tillgänglig under igenridningen.

Du erbjuds möjlighet att antingen rida ut i naturen tillsammans med övriga ryttare och instruktör, eller rida självständigt i ridhus under övervakande av instruktör. Instruktören avgör var igenridningstimmen kommer att pågå.

Elev med liten ridvana måste alltid ha med sig "egen hjälp/ledare under igenridningstimmen.

Du får nyttja max 2 igenridnings tillfällen per termin.

Du kan INTE spara igenridnings gånger till påföljande termin.

Tillbaka