Trivselregler för samtliga besökare

Barnvagnar och små barn utan målsman, får ej vistas i stallar eller inne i ridhusmanegen.

Rökning får endast ske på anvisad plats.

Besökande hundar skall hållas kopplade.

Bilförare ombeddes respektera de olika parkeringsmöjligheter som förekommer beroende på årstiden. (Skördetid, markförhållanden etc.)

Tillbaka