Årsmöte 2013-03-05
Foto: Cecilia Esseen

Hur kan ett årsmöte kännas trevligt att gå på!!!? Jo på grund av dessa!! Människorna som kommer!!!!!!
Ännu ett årsmöte är avklarat.

[Sidan 1]

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9

10

[Sidan 1]

Tillbaka