Av de sju förslag som lämnats in var det Stora Ekeby Ridklubb som vann 2011 års Tillgänglighetspris. Motiveringen är ”Stora Ekeby ridklubb värnar om att alla ska kunna ta del av det utbud som finns på ridklubben oavsett vilket slags funktionshinder som besökaren har. På eget initiativ har ridklubben bland annat försetts med ramper för på- och avstigning av hästar samt en trapplift för att kunna komma till cafeterian.”

Det är eldsjälen Rita Brundin som har drivit de flesta ändringarna för att förbättra tillgängligheten på ridklubben. Ambitionen att vara tillgänglig för alla.

- Det är jättekul att bli uppmärksammad, säger Annette Björnson, ledamot i klubbens styrelse. Prissumman på 10 000 kronor kommer väl till pass för andra planerade ändringar som gör lokalerna mera tillgängliga.

Västerås stads tillgänglighetspris har funnits sen 2008. Priset ska gå till den eller de som på eget initiativ förbättrat tillgängligheten till och i en befintlig lokal eller anläggning. Syftet med priset är att öka drivkraften för att ska en mer tillgänglig stad.

Priset delades ut av byggnadsnämndens ordförande Magnus Edström (MP) på kommunfullmäktiges sammanträde idag.