BRA ATT TÄNKA PÅ VID DRESSYRTÄVLAN

Hur gammal får man vara för att tävla dressyr?

Häststorlek

Ålder

A och B-ponny

Övre åldersgränserna dressyr 14år.

C- och D-ponny

I ponnytävlingar t.o.m. det år under vilket man fyller 18 år.

Storhäst

På häst finns inga åldersgränser, däremot kan en klass vara öppen bara för en viss ålderskategori, t.ex. juniorer, herrar över 65 år etc.

Häst/ponny får starta högst två gånger per dag.
4-åring häst/ponny får bara starta en gång per dag.

INTYG OCH LICENSER

Hästlicens

Från lokaltävling och uppåt ska ponnyn/hästen ha en hästlicens. Fr o m  2012 måste häst- och ponnylicens lösas varje år.

Ryttarlicens

Från lokaltävling och uppåt krävs en ryttarlicens. Ryttarlicens löser man på ett år för en klubb och tävlar för den klubben.

Grönt kort

 

Grönt kort måste man ha för att kunna lösa licens. Det visar att man vet, har förstått det mest grundläggande om vad som gäller för tävling. Barn under 13 år måste målsman/myndig ha grönt kort.

Vaccinationsintyg

 

För att få starta måste hästen vara vaccinerad mot hästinfluensan A2. Det måste ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination.

Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, helst hästpass, eller kopia ska finnas med på tävlingen och ska visas upp före start. Nytt år 2012

Mätintyg

Från inbjudningstävling och uppåt krävs det att ponnyn har ett svenskt mätintyg.

RYTTARENS UTRUSNING  

 

Kommentar

Ridkavaj

Är en figurskuren kavaj av tyg, knäppt fram och försedd med öppet sprund i rygg eller båda sidor. Ej jacka som slutar vid midjan.

Ridbyxor

I tävlingsreglementet finns ingen information om färg på ridbyxor.

Ridstövlar

Ridstövlar kan bytas ut mot jodphursskor och stövelskaft eller enfärgade shortshaps utan fransar på klubb, lokal och regionalnivå.

Tröja under kavaj

Ljus polotröja/ljus skjorta med ljus krage, vit slips eller vit plastrong.

Huvudbonad Hjälm

Godkänd hjälm med hakbandet ska vara på vid all ridning inom hela tävlingsområdet. Ridning utan hjälm = avstängning från klass.

Ryttare som är äldre än 18 år och tävlar från MsvA får ha hatt.

Handskar

Bör bäras, ej måste.

Säkerhetsväst

Ej måste, får bäras utanpå eller innanför kavajen.

Sporrar

Får bäras, är inte obligatoriska. Av metall, släta skänklar, för ponny avrundad/trubbig max 15 mm. Hjul- eller stjärnsporrar är inte tillåtna. Har man otillåtna sporrar = avstängning från klass/ klasser

Sporrskydd, tunn gummifodring på sporrens skänkel, är tillåten.

Spö

Spö får INTE användas inne på tävlingsbanan. Ansvar för att spöet ligger hos ryttaren. Spö på tävlingsbanan = uteslutning.

Spö är endast tillåtet vid framridningen/träning, i collectingring samt vid prisutdelning. Total spölängd ponny 1 meter, häst. 1,20 meter. 

HÄSTENS UTRUSTNING

 

Kommentar

Nummerlappar

 

Alla tävlande hästar ska inom hela tävlingsområdet bära väl synlig nummerlapp eller nummervojlock, så att man kan identifiera samtliga hästar. Ska vara på från och med urlastningen. Saknad eller felaktig nummerlapp kan bestraffas med böter på 100 kr.

Träns på

 

Träns består av huvudlag och nosgrimma gjord av läder samt bett.

På tävlingsområdet ska hästen ledas i träns, huvudlag med bett eller motsvarande, samt vara försedd med synlig nummerlapp.

Bett

I metall, eller hård/oböjlig plast/syntet och ska vara i originalskick.

Alla ponny klasser rids på träns om inget annat anges, minsta diametern för tränsbett är 10 mm.

Häst, i lätta klasser tom Lätt A:4 ska ridas på träns. Från Msv C:1 och uppåt  valfritt träns eller kandar. Mer om bett i TR I dressyr.

Gummiplatter

Tilläggsutrustning på bett är inte tillåtet. Gummiplattor vid bettet räknas som tilläggsutrusning.

Pannbandet

Ska vara av läder, får vara av annan färg än tränset och smyckat med en diskret dekor.

Nosgrimmor

Tillåtna nosgrimmor är Remont, Engelsk, Aachen, Pullar, Kombinerad nosgrimma samt Michlem bridle. Bilder finns i TR II.

Flughuva

Är endast tillåten efter dispens given av överdomare eller domarordförande. Dispensen gäller då alla deltagande hästar.)

Tyglar

Det är förbjudet att använda någon slags hjälptygel.  

Sadel tillbehör

Vojlock av tyg, läder eller skinn, dämpande mellanlägg är tillåtet.

Dämpande sitsinlägg för ryttare är inte tillåtet.

Förgjord, sadelgjordstunnel och säkerhetshandtag är tillåtet.

För ponny är förbygel, brösta och svansrem tillåtet.

Benskydd

Är endast tillåtna på framridningen. Om du använder benskydd GLÖM inte att ta av, är INTE tillåtet på tävlingsbanan. 

Täcke

är tillåtet på framridningen.

Flätning

av man och svans samt mönsterrykt på bakdelen är tillåtet.

Dekoration av häst

All dekoration med föremål som rosetter, blommor etc är förbjudet.

Lössvans

är förbjudet.

 

BEDÖMNING

I dressyr får man poäng för varje moment som utför (t.ex. en volt i trav). Poängen sätts från 0 till 10. Man får också betyg för ”allmänt intryck”, betyg som sammanfattar hela programmet. När alla betyg är satta räknas oftast även en procentsiffra fram, total poängen dividerat med maxpoängen för programmet.

Varje domare värderar, i bedömningsgrupp ingående rörelser, med ett betyg från
0 – 10. Där 0 betyder att man inte gjort något av det man skulle och 10 betyder att det inte kunde ha gjorts bättre. Oftast ligger skalan mellan siffrorna 5-8.

Vid siffrorna i protokollet skriver domaren kommentarer. Dem ska man läsa noggrant för där får man bra tips på vad man behöver förbättra.

Betygssättning påbörjas när ryttaren, efter startsignal, rider in på banan vid A.

Före start (inridning vid A) eller efter den avslutande hälsningen får ingenting påverka betygssättningen.

Ofta inleds programmet med att man rider in på medellinjen och gör halt och hälsar.

När man hälsar tar man båda tyglarna i en hand. Den andra handen släpper man rakt ner längs sidan. Så nickar man mot domaren. (Att se glad ut skadar inte.)

Efter att domaren givit klarsignal så börjar man programmet. I en del program gör man ingen halt i inledningen utan man rider bara in på medellinjen och börjar.  

Det sista man gör i programmet är att göra halt och hälsa. Utridning sker alltid i fri skritt. Det vill säga att man lämnar banan på långa tyglar i lugn skritt.

Allmänt Intryck

1. Hästens gångarter

Renhet och regelbundenhet och tempo,

poäng * 2

2. Hästen form

Eftergift på tygeln

poäng * 2

3. Ryttarens sits och hållning 

 

poäng * 2

4. Ryttarens inverkan

Korrektheten i och effekten av hjälperna

poäng * 2

5. Korrektheten i uppvisningen

Hörnpasseringar, ridningen mellan rörelserna och programlinjernas följande

poäng * 2

Ryttarens inverkan
Smackning, vissling samt användande av rösten en eller flera gånger under uppvisningen, är absolut förbjudet och medföra minst två poängs avdrag, från det annars avsedda betyget för den bedömningsgrupp, där det skett samt även påverka betygen under “Allmänt intryck”.

 

Betyg

Betyder

10

Utmärkt

9

Mycket bra

8

Bra

7

Ganska bra

6

Godkänd

5

Med tvekan godkänd

4

Ej fullt godkänt

3

Ganska dåligt

2

Dåligt

1

Mycket dåligt

0

Ej utförd (helt misslyckad)

 

FELRIDNING
Om man råkar man rida fel väg, det händer alla någon gång, blåser domaren i sin visselpipa och berättar vart man skulle ha ridit, och därefter får man fortsätta programmet. Domaren gör anteckning om felridningen och man får 2 poängs avdrag.

Avdrag felridning i programmet:         1:a gången - 2 poäng

2:a gången - 4 poäng

3:e gången - uteslutning ur klassen

Störande moment - staket
Om tävlingsbanans staket, eller delar, ramlar omkull eller om ekipaget under ritten blir stört av oroligheter på banan t ex av lösa hundar eller dylikt ska ritten avbrytas och felet åtgärdas utan att ekipaget belastas med något avdrag. När banan är återställd/felet avhjälpt fortsätta ryttaren från den punkt där ritten avbrutits. Vid extrema väderförhållanden eller andra extrema situationer kan tävlingen avblåsas under pågående ritt eller klass. Avbruten ritt/klass slutförs när förhållandena tillåter.

UTESLUTNING – avstängning
Följande fel leder till uteslutning eller avstängning från klass.

Orsak

Kommentar

För sent till start

·      Ekipage som inte kommer till start inom 90 sekunder efter given startsignal.

Felridning

·      Vid tre felridningar.

Spö

Om man använder spö inne på tävlingsbanan.

Benskydd

·      Om hästen har  benskydd inne på tävlingsbanan.

Ingen hjälm

·      Ridning utan hjälm är inte tillåtet – avstängning. Likaså om man rider med otillåtna sporrar.

Olydig på banan

·      Olydig i mer än 20 sekunder i sträck på tävlingsbanan.

·      Om olydnad inne på tävlingsbana innebär fara för ryttare, häst, domare, publik, även om den inte varat i 20 sekunder.

Avsittning

·      Ryttare som, utan att domaren givet tillstånd, sitter av på tävlingsbanan efter start och före utridning.

Lämnar tävlingsbanan

·      Om man lämnar banan mellan start och avslutande hälsning. Som lämnande av tävlingsbanan räknas när hela ekipaget befinner sig utanför tävlingsbanans markering.

·      Om banans in- och utsläpp är öppet under pågående ritt och ekipage då lämnar banan genom insläppet räknas det som felridning och leder inte till uteslutning. Är man utanför banan i mer än 20 sek blir det dock uteslutning.

·      Om man lämnar banan i annat än skritt. 

Omkullridning- avfallning

·      Omkullridning eller avfallning. Hästen ska ledas ut.

·      Uteslutning gäller inte vid omkullridning eller avfallning efter den avslutade hälsningen. Hästen ska dock ledas ut.

Hjälp utifrån

·      Om ekipage tar emot hjälp efter start (inridning vid A)

Om man inte sitter på hästen/ponny

·      Ekipage får inte ledas in på eller ut från tävlingsbanan.

 

Headset

Medtagande av headset eller liknande in på tävlingsbanan.

Otillåten bestraffning

Olämpligt uppträdande mot hästen räknas varje åtgärd som har karaktär av bestraffning och kan medföra avstäning.

·      Se egen avsnitt

Otillåten behandling av häst - Bestraffning
Ryttare som gör sig skyldig till någon form av olämplig bestraffning eller i övrigt uppträder olämpligt mot häst, kan avstängas från vidare deltagande i klassen/klasser eller tävlingen/meetinget efter beslut av tävlingsjuryn. Sådant beslut kan inte överklagas.

Exempel på olämpligt uppträdande;

• hårda slag med eller utan tillhyggen.

• ryck i tyglarna.

• upprepade kraftiga skänkelslag.

• sporrning.

• skrik, svordomar eller andra olämpliga uttryck.

• upprepad hoppning över hinder efter tävlingsritten.

• hård drivning av uttröttade hästar.

 Hur bedöms tävlingen?

Moment

Förbättrar helhetsintrycket

Drar ned helhetsintrycket

Vänd rätt upp, halt och hälsning

Rid mitt på medellinjen och gör halt på rätt plats. Rid ända fram till A. Hästen gör halt direkt från trav och start. Rid bestämt.

Slarvig väg. Seg häst som skrittar före och efter halten. Hästen vill inte stå stilla. Visar halten för kort tid. Hästen ställer upp på sned.

Galoppfattning på långsidan och volt i galopp

Lydig fattning på precis rätt plats. Hästen rak i fattningen och korrekt ställd och böjd på volten. Du planerar vägen med blicken. Jämn rytm och bjudning i galoppen.

Fattningen för tidigt eller för sent. Hästen fattar fel galopp och du rättar inte till det. För stor eller för liten volt. Avbrott till trav. Hästen tar tag i bettet och rusar eller slår med huvudet.

Fri skritt och ta tyglarna

Hästen skrittar med god framåtbjudning, långa steg och pendlar med halsen. Du tar tyglarna mjukt och får snabbt kontakt med hästens mun.

Du ger inte hästen helt lång tygel. Hästen ”dör” i skritten och blir seg. Hästen är spänd och lägger in trav skritten eller tittar på något.

Din sits och inverkan

Du sitter korrekt och får hästen att utföra programmet med god framåtbjudning, ställning och form och med små hjälper.

 

Stora avvikelser som t.ex. att hälen är väldigt uppdragen eller att du är väldigt skarp i handen. Du ”åker häst” d.v.s. hästen är t.ex. seg eller olydig och det syns inte att du försöker göra något åt det.

Ridvägar

 

Hur noggrant man rider de olika programdelarna bedöms. Man kan tjäna många poäng på att vara noggrann med ridvägarna.

Slarviga vägar drar ner helhetsintrycket.

ANTAL PLACERADE
Beroende av antalet starter per klass/kategori räknas ett visst antal placerade fram. 

För att räknas som tävlingsklass ska minst tre startande finnas.

 

Antal startande

Antal placerade

3-4

1

5–8

2

9–12

3

13–16

4

17–20

5

21–24

6

25–28

7

29–32

8

Etc var fjärde

 

Vid inbjudnings-, lokal- och regional tävling ska de tre främst placerade pristagarna sitta till häst. Vid lagtävling ska det segrande laget sitta till häst. Övriga pristagare ska deltaga till fots på en av överdomaren/domarordföranden anvisad plats.

 Om en tävlande låter bli att delta i prisutdelning utan givet tillstånd från överdomaren eller domarordföranden, döms han/hon till böter om lägst 150 kr eller högst 500 kr samt förlorar eventuellt hederspris, rosett och plakett.

 

Tips inför tävlingen

Dagen innan tävlingen:

Rid hästen dagen före tävling, men inte så hårt att den riskerar träningsvärk. Tänk på att det vid det här laget är för sent att korrigera fel. Se istället till att hästen har ett positivt minne av sista ridpasset före tävlingen. Lösgör den ordentligt, ej pressa.

• Tips ha alla saker i ordning dagen innan, så slipper du stressa på tävlingsmorgonen

• Rid "den perfekta ritten" inuti huvudet. Det är en metod många elitryttare använder för att programmera in positivt tänkande.

Tävlingsdagen
• Beräkna gott om tid till lastningen, speciellt om du har en häst som kan krångla.

• Innan du åker hemifrån kolla av din checklista så att du fått med dig allt.

• Lasta inte ur hästen förrän du har varit i sekretariatet och visat vaccinationsintyg.

  Urlastning ska ske i träns, du får inte leda hästen i bara grimma på en tävlingsplats.

• Sätt din medhavda nummerlapp på tränset eller vojlocken.

• Innan du börjar rida fram bör du ha gjort klart för dig din beräknade starttid. Rid inte fram för länge, då blir hästen bara trött. Du går inte att lära hästen något nytt på framridningen. Koncentrera dig på att den är lösgjord, bjuder framåt och är lydig.

• Om tävlingen är utomhus och framridningen är inomhus eller vice versa, var noggrann med att hästen hinner vänja sig vid de nya ljusförhållandena innan du startar.

* Efter att du har ridit, skritta eller led hästen så att den får varva ner ordentligt. Se till att den får vatten och mat. Vid kallt väder - lägg ett täcke så att inte musklerna i korset kyls ner för snabbt.

• Se till att hästen är nervarvad och har eftersvettats färdigt innan du lastar in den och åker hem.

Väl hemma:
Gå lite med hästen innan du ställer in den i boxen, den kan vara stel efter bilturen.

• När allt har lugnat ner sig, tänk igenom vad som har gått bra och vad som gått mindre bra. Vad har du lärt dig till nästa gång?

Dagen efter:
Hästen bör inte stå helt och hållet, då blir den bara stel. Men ta det gärna lugnt, en lång skrittpromenad eller en joggingtur i skogen passar alldeles utmärkt "dagen efter".

OBS! Tänk på att du som tävlingsryttare är skyldig att känna till vad som står i tävlingsreglementet. Det går alltså inte att komma och säga att "det hade jag ingen aaaaaaning om" om du skulle bryta mot någon regel. Ha gärna med dig de gemensamma bestämmelserna och respektive TR för din gren i bilen, ifall att det är något du behöver slå upp.

Ha roligt! Tävla för att du tycker att det är roligt! Lite pirr i magen är helt normalt, men tävla inte om du tycker att det är jättejobbigt eller är rädd.

Tävlingsreglementet för dressyr hittar man på nedan länk.

http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_22175/cf_559/TR%20II_2012_korr-Sista.PDF

 

Tillbaka