Meddelande till ryttare

Välkomna till Stora Ekeby Ridklubbs Klubbmästerskap i dressyr

för häst och ponny lördag 3 december 2011 .


 1. Tävlingarna startar lördag kl. 10.00 med klass 1 och därefter följer klass 2, 3 och 4. OBS! se punkt 12 för mer information!


 1. Sekretariatet finns på läktaren i stora ridhuset och öppnar kl 9.00. Grönt kort och vaccinationsintyg ska på anmodan kunna visas upp på tävlingsplatsen.


 1. Telefon tävlingsdagen: Elisabet 0707360703


 1. Förfrågningar och ändringar via mail stora.ekeby.rk@hotmail.se , invänta bekräftelse.


 1. Avanmälan skriftligen till stora.ekeby.rk@hotmail.se , invänta bekräftelse. Vid avanmälan senare än fredag 25 november kl 18, debiteras anmälnings- och start-avgift. Dessa avgifter ska betalas in på pg 867959-9 senast 12/12 2011. Måste påminnelse ske, så debiteras en extra avgift om 100 kr.
  Vid avanmälan senare än 25 november på grund av sjukdom/skada ska veterinär- eller läkarintyg vara oss tillhanda senast 12/12 2011. Intyg sänds via mail till stora.ekeby.rk@hotmail.se alt per post till Stora Ekeby RK, Tävlingssektionen, Stora Ekeby, 725 92 Västerås, märk kuvertet ”intyg”.


 1. Anmälda ekipage som inte deltar debiteras ordinarie anmälningsavgift. Ekipage som inte avanmält före klassens början debiteras dessutom enligt TR en straffavgift på 150:-/klass + start och anmälningsavgift. Avgiften skall betalas på plats eller utan anmodan sättas in på pg 867959-9 senast 12/12 2011. Ange namn, häst och klasser på blanketten. Vid eventuell påminnelse debiteras påminnelseavgift om 100:-


 1. Preliminära startlistor publiceras på vår hemsida www.storaekeby.nu. Definitiva startlistor publiceras fredagen 2 december.


 1. Domare: Evelina Karlsson


 1. Rosett till ekipage med resultat på 60 % eller mer. Fås i samband med att protokollet hämtas ut i sekretariatet.


 1. Prisutdelning KM ponny mellan LB:1 och LB:3. De tre bästa ekipagen kallas till prisutdelning. Rosetter och hederspriser. Ekipaget som erövrar titeln STERK Klubbmästare dressyr ponny 2011 kommer att få segertäcke och vandringspokal i samband med luciafirandet på Stora Ekeby den 11e december.


 1. KM häst koras efter LA:4. De tre bästa ekipagen kallas till prisutdelning. Rosetter och hederspriser. Ekipaget som erövrar titeln STERK Klubbmästare dressyr häst 2011 kommer att få segertäcke och vandringspokal i samband med luciafirandet på Stora Ekeby den 11e december.

 1. OBS! Detta är en klubbtävling och vi hjälps naturligtvis åt med att bygga fram och tillbaka.


 1. Parkera klokt! Vi kommer inte att ha några parkeringsvakter, utan litar på ert goda omdöme!
VI SER FRAM EMOT EN TREVLIG TÄVLINGSDAG TILLSAMMANS!