Proposition KM Dressyr 22 oktober
 

Särskilda bestämmelser:
1. Anmälningstiden utgår 16 oktober kl 18.00
2. Tävlingen är endast öppen för medlemmar i Stora Ekeby RK. Inget krav på licens. Ridskoleekipage på häst och ponny får deltaga efter överenskommelse med ridskolan. Ridskoleekipage deltar under samma regler och villkor som privatryttare.
3. Anmälan sker via TDB. Ange tydligt all nödvändig information.
4. Ingen efteranmälan.
5. All betalning sker via TDB, likviddatum 16 oktober.
6. Anmälan kan återtas enligt TR. OBS! avanmälan via TDB t o m 16 oktober, därefter endast skriftlig avanmälan via mail till stora.ekeby.rk@hotmail.se
7. Ryttarmeddelande och preliminära startlistor publiceras på www.storaekeby.nu senast onsdag 17 oktober. Definitiv startlista publiceras senast lördag 20 oktober.
8. Tävlingen hålls inomhus på Stora Ekeby RK i ”stora ridhuset”. Framridning sker i ”lilla ridhuset” eller utomhus.
9. Anläggningsskiss finns på vår hemsida: www.storaekeby.nu under fliken ”Tävlingar” .
10. Tävlingsledare: Elisabet Sandström , Domare: Camilla Nyblom
11. Förfrågningar angående tävlingen till stora.ekeby.rk@hotmail.se. Förfrågningar angående hyra av ridskoleponny/häst hänvisas till ridskolan.
12. Regler KM dressyr för STERK:
       KM klass är olika beroende på ekipagets nivå.
       Med ett handikappsystem kan alla tävla mot varandra.
       Du får inte starta KM i en lägre klass än du har fått resultatet 60% eller mer i det senaste året, gäller lokal eller högre tävling.
       Procenten multipliceras med 0,9 för LC, 1,0 för LB och 1,1 för LA.
 

För ponny:
Ponnyekipage tävlar i: LC:2 LB:1, LA:1
Ekipage med bästa procent, oavsett kategori och program erhåller titeln STERK Klubbmästare dressyr ponny 2012 samt vandringspokal.

För häst:
LC:2, LB:1, LB:3, LA:4
Ekipage med bästa procent, oavsett program, erhåller titeln STERK Klubbmästare dressyr häst 2012 samt vandringspokal.

PRELIMINÄRT TIDSPROGRAM
Måndag 22 oktober kl 17.00
Klass 1 LC:2 2008 (140 + 0)
Clear Round (rosett vid 60% eller mer)

Därefter
Klass 2 LB:1 2006 (140 + 0)
Clear Round (rosett vid 60% eller mer)

Därefter
Klass 3 LA:1 2007 (140 + 0)

Därefter
Klass 4 LB:3 2007 (140 + 0)
Clear Round (rosett vid 60% eller mer)

Därefter
Klass 5 LA:4 2008 (140 + 0)
Clear Round (rosett vid 60% eller mer)

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR STORA EKEBY RIDKLUBB

Tillbaka