RYTTARMEDDELANDE

Välkomna till Stora Ekeby Ridklubbs Klubbmästerskap i dressyr
för häst och ponny måndagen den 22 okt. 2012

·         Tävlingarna startar måndag den 22 okt. kl. 17.30 med klass 1 och d.e 2,3,4,5.

·         Sekretariatet finns på läktaren i stora ridhuset och öppnar kl 16.45.

·         Förfrågningar och ändringar via mail stora.ekeby.rk@hotmail.se

·         Avanmälan skriftligen till stora.ekeby.rk@hotmail.se
Vid avanmälan senare än tisdag 16 okt. 2012 kl. 18.00
på grund av sjukdom/skada ska veterinär- eller läkarintyg vara oss tillhanda senast 26 okt. sänds via mail till stora.ekeby.rk@hotmail.se alt per post till Stora Ekeby RK, Tävlingssektionen, Stora Ekeby, 725 92 Västerås, märk kuvertet ”intyg”.

·         Anmälda ekipage som inte deltar debiteras ordinarie anmälningsavgift. Ekipage som inte avanmält före klassens början debiteras dessutom enligt TR en straffavgift på 150:-/klass + start och anmälningsavgift. Avgiften skall betalas på plats eller utan anmodan sättas in på pg 867959-9 senast 26 okt.2012 . Ange namn, häst och klasser på blanketten. Vid eventuell påminnelse debiteras påminnelseavgift om 100:-

·         Preliminära startlistor publiceras på vår hemsida www.storaekeby.nu. Definitiva startlistor publiceras söndag 21 oktober.

·         Domare: Camilla Nyblom

·         Rosett till ekipage med resultat på 60 % eller mer. Fås i samband med att protokollet hämtas ut i sekretariatet.

·         Prisutdelning KM ponny mellan LA:1 och LB:3

·         Rosetter och hederspriser. Ekipaget som erövrar titeln STERK Klubbmästare dressyr ponny 2012 kommer att få segertäcke och vandringspokal i samband med luciafirandet på Stora Ekeby den 9 december.

·         KM häst koras efter LA:4. Rosetter och hederspriser. Ekipaget som erövrar titeln STERK Klubbmästare dressyr häst 2012 kommer att få segertäcke och vandringspokal i samband med luciafirandet på Stora Ekeby den 9 december.

·         OBS! Detta är en klubbtävling och vi hjälps naturligtvis åt med att bygga fram och tillbaka.

PONNY ansvarar för att banan byggs fram. Vi träffas kl 17.00 i ridhuset!
HÄST ansvarar för att banan byggs bort efter tävlingen.

 Kontakta Elisabet 0707360703 vid ev frågor.

Hjälps vi alla åt så går det fort!

Parkera klokt! Vi kommer inte att ha några parkeringsvakter, utan litar på ert goda omdöme!

Välkomna!

Tillbaka