ANLÄGGNINGSKORT

FINNS DU MED HÄR ????
PRIVAT RYTTARE RIDHUSHYRA
*
postgironr 86 79 59 -9

För att utnyttja STERKs ridanläggning måste varje häst samt ägare stå med på ”anläggningslistan” eller kunna uppvisa kvitto på betald anläggningsavgift för att få utnyttja anläggningen.

HELÅRS KORT Giltigt fr.o.m inbet.dat. 1000 kr / häst / helår

Extra häst + 600 kr / häst / helår

Ryttare som betalt för helår får, per post, ett nytt inbetalningskort då det är dags för förnyelse.
Då betalningen kommit klubben tillhanda, skrivs häst samt ägare upp på listan som finns i ridhuset.
OBS ! Glöm EJ att betala medlemsavgiften, inbetalningskort finns att hämta på klubbkansli.

För De som önskar Helårskort för första gången, finns information samt inbetalningskort att hämta på klubbkansli och i ridhuset.

HALVÅRS KORT Giltigt
1 / 1 - 31 /6
1 / 7 - 31 / 12
750 kr / häst / halvår

Extra häst + 350 kr / häst / halvår

Ryttare som önskar lösa halvårskort för sin häst, hämtar själva inbetalningskort samt information på klubbkansli eller i ridhuset.
Då betalningen kommit klubben tillhanda, skrivs häst samt ägare upp på listan som finns i ridhuset.
OBS ! Glöm EJ att betala medlemsavgiften, inbetalningskort finns att hämta på klubbkansli.

MÅNADS betalning Giltigt 1 Kalender månad 300 kr / månad
Extra häst + 150 kr / månad

Ryttare som önskar lösa månads betalning för sin häst, hämtar själva Inbetalningskort samt information i ridhuset.
Då betalningen kommit klubben tillhanda, skrivs häst samt ägare upp på listan som finns i ridhuset.
OBS ! Glöm EJ att betala medlemsavgiften, inbetalningskort finns att hämta på klubbkansli.

Ryttare som deltager i: Av klubben arrangerad Lag träning, betalar :
25 kr / träningstillfälle alt. 750 kr / halvår, alt. 1000 kr / helår
Vid Enskild träning: 70 kr / gång

Ryttare som önskar rida enstaka gång, betalar 70 kr / gång. Betalning skall göras i postlådan i ridhuset alt. till någon av ridskolans ordinarie personal vid varje träningstillfälle.

Information finns att hämta i ridhuset.

***************************************************************************
ÖVRIGT

* Tränings tillfälle = All ridning på STERKs anläggning.
* Vid försäljning av häst där anläggningskort är löst för helår, gäller följande princip: Återbetalning av halva avgiften görs, under förutsättning att halva perioden återstår.
*
postgironr 86 79 59 -9

Vill Du ha mer information kan Du ta kontakt med klubb kansli
Tel.nr: 0220 – 438 10 el 0702 69 59 49

Mailadr: sterk@swipnet.se

Välkommen till Stora Ekeby Ridklubb !

Tillbaka