Anläggningsregler

Samtliga besökare:
  Barnvagnar och små barn utan målsman, får ej vistas i stallar eller inne i ridhusmanegen.
  Bilförare ombeddes respektera de olika parkeringsmöjligheter som förekommer beroende på årstiden. (Skördetid, markförhållanden etc.)
  Rökning får endast ske på anvisad plats.
  Besökande hundar skall hållas kopplade.

Privatryttare skall :
Ha löst anläggningskort samt medlemskort för STERK för att kontinuerligt få utnyttja anläggningen.
Parkera utanför nya ridhuset.
 Hålla rent efter sig och sin häst  (även spillning).
Av och påklädning av häst får ej göras i ridhusen.
Ingång endast genom lilla dörren vid pågående ridskoleverksamhet.
När Du går in: öppna försiktigtdörren på glänt och "hoa", invänta svar.
Användande av klubbens hindermateriel för träning, får endast göras i samförstånd med övriga ryttare. (Tävlingshinder får ej användas till träning)
Vid all ridning, körning, longering och tömkörning skall godkänd hjälm med knäppt hakband bäras.  Gäller på hela anläggningen
Longering är endast tillåten när Du är ensam.
Endast av klubben utsedda och godkända ridlärare och lagtränare får undervisa på STERKs anläggning.
 Löshoppning är endast tillåten under ledning, av klubben godkänd, lärare / tränare
 Stäng dörrar efter Dig.
Släck ljuset efter Dig om Du är ensam på anläggningen.
Ytterbelysningarna släcks automatiskt.
Ta hänsyn till ev lektionsundervisning.

Lista på alla som betalt sina termins / andelsavgifter finns i båda ridhusen.
Schema över ridhusfördelning, m.m  finns i båda ridhusen.
Ryttare som deltager i lagträning måste tävla för Stora Ekeby Ridklubb
Ryttare som löser termins / andelsavgift behöver inte tävla för klubben.

Hjälp oss behålla den fina anda vi har i vår klubb genom att följa de regler som finns.
Hör gärna av Dig med Dina åsikter. Vi kan bli ännu bättre.

Styrelsen Stora Ekeby Ridklubb

Informations ansvarig :                                   Underhålls ansvarig samt Övriga frågor:
Kansli 0220 – 438 10                                      Cecilia Esseen 0220 - 432 36, 0702 69 59 49

Tillbaka