Träningar


Skulle Du vilja tävla för STERK?
Kom och var med i ett härlig gäng och en bra gemenskap.
Ta kontakt med Rita på kansliet E-post: sterk@swipnet.se
så vidarebefordrar jag Dig till rätt lagledare eller svarar på Dina frågor.

Tillbaka