Igenridning

Som abonnemang eller månadsbetalande elev på Stora Ekeby Ridskola har Du möjlighet att både rida igen din frånvaro samt få extra utbildning i hästkunskap, under speciella
”igenridning och hästkunskapsutbildningstimmar som erbjuds.
 

IGENRIDNING
Får göras max 2 gånger under samma termin.

Fredagar kl. 15.00
Igenridning följande veckor
36, 39, 42, 46, 49
 
Fredagar kl. 20.00
Igenridning följande veckor
37, 38, 43, 47
 
Extra igenridningstillfällen HT-18
Måndag 29 oktober kl 16.00
Söndag den 23/12 kl 14.00
Lördag den 29/12 kl 08.00
 
Vi kommer att erbjuda flera extra igenridningstillfällen under vissa helg o lovdagar, i den mån det går.
 
Obligatorisk föranmälan på stallkontoret!
 
 

IGENRIDNINGS REGLER

Förutsättningen för igenridningen är:

 • Du har tagit del av ridskolans igenridnings regler
 • Du skall ha anmält Din frånvaro senast kl. 12.00 den dag Du rider.
 • Igenridning får endast göras max 2 gånger under samma termin som frånvaron skett och endast på de igenridningstimmar som finns uppsatta.

Vi förbehåller oss rätten att säga nej till igenridningar om det för dagen inte finns hästar tillgängliga p.g.a. sjukdom el. Liknande

Som igenridnings ryttare gäller följande:

 • Du anmäler Dig på igenridning alt. hästkunskapsutbildning lista, efter giltig frånvarogång.
 • Uppskrivet namn på listan räknas som igenridningstimme även om Du ej kommer till anmäld igenridning/hästkunskapsutbildning (återbud kall anmälas senast en vecka före, för att godkännas.)
 • Du anmäler Dig på kontoret 5 min före start på igenridning/
 • hästkunskapsutbildningsdagen
 • Du följer de regler och bestämmelser som anvisas av instruktören som finns tillgänglig under tiden.

Du erbjuds möjligheten att vid:

 • Ridning, antingen rida ut i naturen tillsammans med övriga ryttare och instruktör, eller att
 • Rida självständigt i ridhus under övervakande av instruktör. Instruktören avgör var igenridningstimmen kommer att pågå.
 • Elev med liten ridvana måste alltid ha med sig ”egen hjälp/ledare” under igenridningstimmen