Igenridning

Som abonnemang eller månadsbetalande elev på Stora Ekeby Ridskola har Du möjlighet att både rida igen din frånvaro samt få extra utbildning i hästkunskap, under speciella
”igenridning och hästkunskapsutbildningstimmar som erbjuds.
 

IGENRIDNING
Får göras max 2 gånger under samma termin.

Fredagar kl. 15.00
Igenridning följande veckor
35, 37, 39, 42, 43, 46, 49, 50, 51
 
Fredagar kl. 20.00
Igenridning följande veckor
36, 38, 40, 42, 44 (endast storhäst), 45
 

Extra igenridningstillfällen
Vi kommer att erbjuda flera extra igenridningstillfällen under vissa helg o lovdagar, i den mån det går.

 
Obligatorisk föranmälan på stallkontoret!
 
 

IGENRIDNINGS REGLER
Som abonnemang eller månadsbetalande elev på Stora Ekeby Ridskola har Du möjlighet att både rida igen din frånvaro samt få extra utbildning i hästkunskap, under speciella ”igenridning och hästkunskapsutbildningstimmar som erbjuds.

Förutsättningen för att få rida igen är:
– Du har tagit del av ridskolans igenridnings regler
– Du skall ha anmält Din frånvaro senast kl. 12.00 den dag Du rider.
– Igenridning får endast göras 2 gång under samma termin som frånvaron skett och endast på de igenridningstimmar som finns uppsatta.
Vi förbehåller oss rätten att säga nej till igenridningar om det för dagen inte finns hästar
tillgängliga p.g.a. sjukdom el. liknande.

Förutsättningen för att deltaga på hästkunskapsutbildning är:
– Du har tagit del av ridskolans igenridnings regler
– Du skall ha anmält Din frånvaro senast kl. 12.00 den dag Du rider.
– Du anmäler Dig på igenridning efter giltig frånvaro gång.
– Uppskrivet namn på listan räknas som igenridningstimme även om Du ej kommer till anmäld igenridning (återbud kall anmälas senast en vecka före, för att godkännas.)
– Du anmäler Dig på kontoret 5 min före start på igenridningdagen.
– Du följer de regler och bestämmelser som anvisas av instruktören som finns tillgänglig under tiden.
 

Du erbjuds möjligheten att vid igenridning: antingen rida ut i naturen tillsammans med övriga ryttare och instruktör, eller att rida självständigt i ridhus under övervakande av instruktör. Instruktören avgör var igenridningstimmen kommer att pågå.

Elev med liten ridvana måste alltid ha med sig ”egen hjälp / ledare”under igenridningstimmen