Medlemsavgift

Medlemsavgiften avser Stora Ekeby Ridklubb!

Betalas till Postgiro 86 79 59-9                                          

Junior                   275 kr  (vill du som privatperson stödja föreningen, betalar du in

                              650 kr istället. Då får du även en egen namnplakett uppsatt i stallet)

Senior                   350 kr  (vill du som privatperson stödja föreningen, betalar du in

                              725 kr istället. Då får du även en egen namnplakett uppsatt i stallet)

Familj                   875 kr (vill ni som privatfamilj stödja föreningen, betalar ni in

                             1 150 kr istället. Då får ni även en egen namnplakett uppsatt i stallet)

 

Anmälan om medleskap görs här