Vill du eller ditt företag stödja STERK?

Profilera ditt företag på
Stora Ekeby
ridklubben som fattat galoppen!

Idag har Stora Ekeby mer än
80.000 besök per år.
Antal medlemmar är 900 st.

Paket 1: Tävlingspaketet

Skylt (61x200 cm) med logo på sargen i ridhuset eller på utebanan ”Snuset”.
En heldag med dina medarbetare i trekamp samt ridupplevelse (1-5 per) inkl. förtäring.
Företagets namn anges som sponsor på hemsidan.
Företaget erhåller särskild annons i tävlingsprogram plus att överenskommen tävling/klasser
uppkallas efter företagets namn.
Företaget får möjligheten att, i samråd med arrangören, placera PR/Reklam/Information i
anslutning till tävlingsarenans entré eller som ”hinderfångare” på ridbanan.
Pris: 35 000 kr (Skyltplatsavtal tecknas för ett (1) år)
Tillägg: 6-10 personer 700 kr/person
11-20 personer 600 kr/person

Paket 2: Ridpaketet

Skylt (61x200 cm) med logo på sargen i ridhuset eller på utebanan ”Snuset”.
En ridupplevelse med dina medarbetare (1-5 personer) inkl. förtäring.
Företagets namn anges som sponsor på hemsidan.
Pris: 12 000 kr (Skyltplatsavtal tecknas för ett (1) år)
Tillägg: 6-10 personer 700 kr/person
11-20 personer 600 kr/person

Paket 3: Hinder

Pris: 8000 kr (Hinderavtal tecknas för ett (1) år

Paket 4: Skyltar 2 st

(61x200 cm) med logo på sargen i ridhuset och på utebanan ”Snuset”
Pris: 9 000 kr (Skyltplatsavtal tecknas för ett (1) år)

Paket 5: Skylt

(61x200 cm) med logo på sargen i ridhuset eller på utebanan ”Snuset”
Pris: 5 000 kr (Skyltplatsavtal tecknas för ett (1) år)

Paket 6: Specialpaket

enl. överenskommelse (T.ex företagsarrangemang)

Exempel på skyltexponering

Material

Orginal i form av text och logotyper skall vara SignDelight tillhanda i filformat: vektoriserad
eps, eller vektoriserad ai. Om orginal ej går att använda, debiteras originalarbete á 300kr/tim.

Kontakt SignDelight

Micke Berglund
Svarvargatan 3, 723 37 Västerås • tel. 021-41 41 00 • mob. 070-314 92 81 • fax. 021-84 08 00
mikael@signdelight.se, www.signdelight.se


Alla reklamaktiviteter skall godkännas av Stora Ekeby Ridklubb, som även frånsäger sig allt
ansvar gentemot tredje part.

Avtalet anses gälla när full betalning skett, och gäller ett (1) år från
uppsättande av skyltar mm. Notera att alla priser är exklusive reklamskatt

Tillbaka