KLARA parasektionen

KLARA sektionens sammansättning:
Rita Brundin – sammankallande
Camilla Björklund
Laila  Borglund
Maria Bahri
Eva Eriksson
Ulrika Hellsing
Madeleine Lillkull
Jenny Sundin
Kerstin Svensson