Medlemsavgift 2021

Dags för ny medlemsavgift i STERK.  Inbetalning enl nedan!  (inbetalningskort kommer även att finnas på stallkontoret)

JA😁 Vi nådde målet för 2020!  816 st medlemmar i STERK!  

JUBILEUMSÅRET 2021 blir vi fler!   ELLER HUR!😁

(Du vet väl att du också kan sponsra med en ”jubileumsplakett”, som betyder mycket för klubben!. Se nedan)

 

MEDLEMSAVGIFT  2021 Betalning till Postgiro 867959-9 

Junior 350 kr (vill du som privatperson stödja föreningen, betalar du in 650 kr istället. Då får du även en egen namnplakett uppsatt i stallet)

Senior 450 kr (vill du som privatperson stödja föreningen, betalar du in 750 kr istället. Då får du även en egen namnplakett uppsatt i stallet)

Familj 1050 kr (vill ni som privatfamilj stödja föreningen, betalar ni in 1 350kr istället. Då får ni även en egen namnplakett uppsatt i stallet)

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

ÖNSKAR STERK