Igenridning

Som abonnemang eller månadsbetalande elev på Stora Ekeby Ridskola har Du möjlighet att både rida igen din frånvaro samt få extra utbildning i hästkunskap, under speciella
”igenridning och hästkunskapsutbildningstimmar som erbjuds.

 

Får göras max 2 gånger under samma termin.

Mindre ridvana elever: I den här gruppen rider Du som behöver ledare och Du som kan skritta och trava utan ledare och Du som just har provat på att galoppera.

Ridvana elever: I den här gruppen rider Du som travar och galopperar, som är ridvan elev.

IGENRIDNING

Fredagar kl. 15.00

Igenridning följande veckor för mindre ridvana: v 37, v. 43, v 45
Igenridning följande veckor för ridvana elever: v 39, v 45, v 47, v 51

Fredagar kl. 20.00
Igenridning förjande veckor för mindre ridvana: v, 40, v 46

Igenridning följande veckor för ridvana elever: v 39, v 48, v 50, v 51

Extra igenridningstillfällen 
Vi kommer att erbjuda flera extra igenridningstillfällen under vissa helg o lovdagar, i den mån det går.

 
Obligatorisk föranmälan på stallkontoret!
 
 

IGENRIDNINGS REGLER

Som abonnemang eller månadsbetalande elev på Stora Ekeby Ridskola har Du möjlighet att rida igen din frånvaro under speciella ”igenridningtimmar” som erbjuds.
Förutsättningen för att få rida igen är:
– Du har tagit del av ridskolans igenridnings regler
– Du skall ha anmält Din frånvaro senast kl. 12.00 den dag Du rider.
– Igenridning får endast göras 2 gånger under samma termin som frånvaron skett och endast på de igenridningstimmar som finns uppsatta.
Vi förbehåller oss rätten att säga nej till igenridningar om det för dagen inte finns hästar
tillgängliga p.g.a. sjukdom el. liknande

– Uppskrivet namn på listan räknas som igenridningstimme även om Du ej kommer
till anmäld igenridning (återbud kall anmälas senast en vecka före, för att godkännas.)
– Du anmäler Dig på kontoret 5 min före start på igenridningdagen.
– Du följer de regler och bestämmelser som anvisas av instruktören som finns
tillgänglig under tiden.
– Du erbjuds möjligheten att vid igenridning:
antingen rida ut i naturen tillsammans med övriga ryttare och instruktör, eller att
rida självständigt i ridhus under övervakande av instruktör. Instruktören avgör var
igenridningstimmen kommer att pågå.
Elev med liten ridvana måste alltid ha med sig ”egen hjälp / ledare”under
igenridningstimmen

Jan 2020. Stora Ekeby Ridskola