Vilodagar

HÖSTTERMINSSTART den 1 AUGUSTI

V 31
V 32
V 33
V 34
V 35 måndag 24/8
V 36 tisdag 1/9
V 37 onsdag 9/9
V 38 lördag 19/9   STERK TÄVLINGAR DRESSYR
V 39 torsdag 24/9
V 40 söndag 4/10
V 41 fredag 9/10
V 42 lördag 17/10
V 43
V 44
V 45 måndag 2/11
V 46 tisdag 10/11
V 47 onsdag 18/11
V 48 torsdag 26/11
V 49 fredag 4/12
V 50 söndag 13/12 LUCIA
V 51

Sista riddag HT-20 är TISDAG 22/12
Terminsstart VT-21 är LÖRDAG den 2/1