Lektionsridning

Priserna gäller från oktober 2018 o inkl 6% moms. 

ABONNEMANGSBETALNING (23 veckor / termin)

Förfallodatum:
 

 

Period: 1-2021 .(11/1-28/3) Betalas senast den 31/1-21
Period: 2-2021 .(29/3-18/6) Betalas senast den 30/3-21
Period: 3-2021 .(1/8-15/10) Betalas senast den 31/7 -20
Period: 4-2021.(16/10-9/1) Betalas senast den 30/10 -20

 

Junior 2 564 kr / period  (223 kr/gång. Fler ggr 30% rabatt. Egen häst 15% avdrag)

Senior 3 070 kr / period  (267 kr/gång. Fler ggr 30% rabatt. Egen häst 15% avdrag)
            4 163 kr / period 6 grupp – (356 kr/gång. Fler ggr 30% rabatt. Egen häst 15% avdrag


MÅNADSBETALNING

Junior 860 kr / period

Senior 1 025kr / period

  • Junior födda 2003 eller senare
  • Senior födda 2002 eller tidigare
  • Vid bokning av fler än 1 lektion/vecka lämnar vi rabatt!. Upp till 30%
  • Deltagande med egen privathäst i ord lektionsverksamhet = avdrag 15%
  • Ridavgiften SKALL vara Ridklubben tillhanda FÖRE förfallodatum. BG 785-5364
  • Uppsägning av plats i ridgrupp för månadsbetalande elev är 1 månad,
  • För abonnemangsbetalande elev gäller uppsägning periodvis.