Medlemsavgift

Medlemsavgiften avser Stora Ekeby Ridklubb! År 2020

Betalas till Postgiro 86 79 59-9                                          

Junior                   300 kr  (vill du som privatperson stödja föreningen, betalar du in

                              650 kr istället. Då får du även en egen namnplakett uppsatt i stallet)

Senior                   400 kr  (vill du som privatperson stödja föreningen, betalar du in

                              750 kr istället. Då får du även en egen namnplakett uppsatt i stallet)

Familj                   950 kr (vill ni som privatfamilj stödja föreningen, betalar ni in

                             1 250 kr istället. Då får ni även en egen namnplakett uppsatt i stallet)

Anmälan om medleskap görs här