Igenridning

Regler Igenridning
  • Du skall ha anmält Din frånvaro senast kl. 12.00 den dag Du rider.
  • Igenridning får endast göras 2 gånger under samma termin som frånvaron skett och endast på de igenridningstimmar som finns uppsatta.
  • Vi förbehåller oss rätten att säga nej till igenridningar om det för dagen inte finns hästar tillgängliga p.g.a. sjukdom el. liknande
  • Uppskrivet namn på listan räknas som igenridningstimme även om Du ej kommer till anmäld igenridning (återbud kall anmälas senast en vecka före, för att godkännas.)
  • Du anmäler Dig på kontoret 5 min före start på igenridningdagen.
  • Du följer de regler och bestämmelser som anvisas av instruktören som finns tillgänglig under tiden.
  • Du erbjuds möjligheten att vid igenridning antingen rida ut i naturen tillsammans med övriga ryttare och instruktör, eller att rida självständigt i ridhus under övervakande av instruktör. Instruktören avgör var igenridningstimmen kommer att pågå.
  • Elev med liten ridvana måste alltid ha med sig ”egen hjälp / ledare” under igenridningstimmen