Kurser & Cliniqs

REGLER FÖR ANMÄLAN TILL KURS & CLINIQS

För anmälan till våra kurser på Stora Ekeby Ridskola gäller följande:

Anmälan kan göras via vår hemsida eller direkt på uppsatt anmälningslista på stallkontoret.

Kursavgiften skall vara betald före eller i samband med kursstart

Betalning skall göras till: Bankgiro: 185-0999 eller kontant på stallkontoret

Anmälan är bindande!

Vid återbud senare än 3 dagar före kurs start, skall hela avgiften, utan anmodan, betalas in på ovanstående konto.

Kan Ryttaren själv ordna, en av ridlärare godkänd reserv, före startdatum, utgår betalningskravet och reserven betalar själv hela avgiften.

Reservplatser: reserver blir kontaktade vid ledig plats av antingen den ordinarie ryttaren som inte kan deltaga eller via stallkontoret.

OBS, Viktigt att Du som reservryttare skriver upp det telefonnummer du kan nås på!

TVEKA INTE ATT SKRIV UPP DIG SOM RESERV! DET BLIR OFTA LEDIGA PLATSER!!!!

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss

Tfn 0220 43810, 0702 695949 Mail: sterk@storaekeby.nu

VARMT VÄLKOMNA TILL GIVANDE TRÄNING PÅ STERK!