Styrelsen

Läs aktuella handlingar för Stora Ekeby Ridklubb nedan:

Miljöpolicy

I Sverige finns en upprättad miljöbalk. Syftet med miljöbalken är bl a att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Det tycker vi på Stora Ekeby Ridklubb (STERK) är en självklarhet! Gällande miljölagstiftning ska uppfyllas och den ska ligga som grund i vårt dagliga miljöarbete. Vi (STERK) är medvetna om vårt ansvar att värna om miljön i samband med hästhållning och vår verksamhet ska sträva för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. STERK använder så långt det går lokalproducerat foder och mat, källsortering anpassad till verksamheten samt för tillbaka det gödsel ridskolans hästar ger till kretsloppet. STERK strävar efter helheten i miljöarbetet där såväl styrelsebeslut som det vardagliga arbetet syftar till att främja en hållbar utveckling och ett uthålligt samhälle. STERKs miljöarbete i både smått och stort:

 • Sopor källsorteras och återvinns. Separata återvinningskärlför pantburkar.
 • Effektiv energianvändning: begränsad energiåtgång bl a genom sensorer på lysarmatur i allmänna utrymmen och att spara på varmvattnet.
 • Automatiska dörrstängare till uppvärmda utrymmen, så som sadelkammare och omklädningsrum.
 • Begränsad pappersförbrukninggenom t ex digitala utskick i stället för papperskopior, frottéhanddukar på toaletterna istället för pappershanddukar.
 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos anställda och medlemmar.
 • Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
 • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
 • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom verksamheten.
 • Verka för samåkning till och från STERK.
 • Återkommande Hästloppis
 • Föregå med gott exempel i miljöarbetet.
Verksamhetsberättelse 2023
Policy & Värdegrund

Ridklubbens målgrupp är alla hästintresserade barn, ungdomar och vuxna.

Ridklubbens syfte och mål

 • Huvudmålet är att ge alla medlemmar en god utbildning med ett gott ”horsemanship.”
 • Bedriva utbildning i ridning och hästhållning på den klassiska ridningens grund.
 • Vara en ridskola med hög kvalité på utbildning.
 • Verka för att våra ridande elever utvecklas som ryttare och ökar sitt kunnande om hästar och ridning
 • Verka för social gemenskap och rekreation med hästsporten som gemensam nämnare. Vara ett socialt nätverk.
 • Erbjuda en aktiv meningsfull fritid i en trygg och vänlig miljö.

Kränkande behandling

Ridklubben har en nolltolerans mot kränkande behandling eller tendenser till det för såväl människor som hästar. Vi verkar även för att använda ett vårdat språk och är vänliga och artiga mot varandra.

Säkerhet

Ridklubben ska bedriva en säker verksamhet där alla ska kunna känna trygghet. Olyckor beror oftast på slarv och okunskap. Alla ska känna till säkerhetsreglerna. Det ska finnas aktuell och markerade första förbands utrustning på anläggningen. Hjälm och säkerhetsväst är bra hjälpmedel men kan inte ersätta kunskap och sunt förnuft. Alla hjälps åt att förebygga olyckor. Vi respektera att stallet är hästarnas hem.

STERK – Stora Ekeby Ridklubb

Det som kännetecknar STERK är STERK-andan, som innebär att alla ser alla och alla tar hand om alla. Ledord för STERK är Samhörighet – Gemenskap – Trivsel. KLARA Handikappsektionens värdegrund är: Jag klarar allt – Inga ”hinder” finns – Alla kan!

Drogfri och rökfrimiljö

All verksamhet som sker i regi av Stora Ekeby Ridklubb med barn och ungdomar sker i drogfri och rökfrimiljö samt präglas av en demokratisk anda.

Mobil- & filminspelningspolicy

Se vår mobil- & filminspelningspolicy här

Sociala medier policy

Se vår sociala medier policy här

Ordförande

Medlemmar

Kassör – Veronica Conrade

Ledamot – Ellinor Persson Nerén

Ledamot – Mikaela Ehrlin

Ledamot – Daniel Näslund

Ledamot – Sophia Alm

Ledamot – Christoffer Persson Nerén

Suppleant – Leif Lindman

Suppleant – Maria Montelius

Suppleant – Cecilia Furusjö