Styrelsen

Styrelsen sammanträder en gång per månad.

Det huvudsakliga arbetet handlar om ekonomistyrningar och policyfrågor. Förslag om allehanda ting lämnas lämpligast skriftligen via vårt kansli (Rita) för vidarebefordran till styrelsen.

Huvudmålen för föreningen är att:
* Verka för social gemenskap och rekreation med hästsporten som gemensam nämnare.
* Klubben verkar för att ge alla medlemmar en god utbildning med ett gott “horsemanship”.
* Klubben verkar också för att medlemmarna skall kunna bedriva hästsport i en bra miljö.

Läs aktuella handlingar för Stora Ekeby Ridklubb nedan:
Stadgar

Värdegrund STERKUS
Miljöpolicy
Verksamhetsberättelse 2019

Ordförande – Maria Dellham

Tel: 073-376 10 70
maria.dellham@regionvastmanland.se

 

Kassör – Britt-Marie Nordström

Tel: 016-518 848, 070-497 36 82
bmn@telia.com

Sekreterare – Maria Britte

Tel: 073-073 88 71
mia.britte@dhl.com

Ledamot – Karin Ryckertz

Tel: 070-775 09 71
karin@kubalski.se
tavling@storaekeby.nu

Ledamot – Annika Traneus Rowe

Tel: 070-304 11 05
annika.tranaeus.rowe@evidensia.se

 

Ledamot – Sofia Lindberg

Tel:
sofia.lindberg@htprojekt.se

 

Ledamot – Daniel Eriksson

Tel: 070-266 22 55
Daniel.Eriksson@bybrick.se

Suppleant – Eva Engström

Tel: 070-551 48 19
eva.engstroem@outlook.com

Suppleant – Edwin O´Brien-Rodney

Tel:
eobrienrodney@gmail.com

Suppleant – Elias Bouvin

Tel: 073-065 11 57
elias.bouvin@gmail.com

STERKUS Styrelse (varierande representanter)

sterkus@storaekeby.nu

Adjungerad – Cecilia Esseen

Tel: 0220-434 60, 070–269 59 49
arb: 0220-432 36 
sterk.ridskola@telia.com

 

Adjungerad – Göran Esseen

Tel: 0220-430 23 , 070-684 20 84
g.esseen@telia.com

Adjungerad – Kati Ojala

Tel: 073- 039 01 14
kati.ojala@telia.com