Privatryttare

Ledstjärnor

HÄSTEN

* Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.
* Jag behandlar alla hästar med respekt.
* Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa.
* Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.
* Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.

MÄNNISKAN

* Jag visar respekt för alla människor.
* Jag bekräftar och berömmer andra.
* Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.
* Jag är en god förebild för ridsporten.
* Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.

Hästhållnings policy

Policy gällande hästhållning är viktigt ur flera aspekter.

Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum samt att arbetsuppgifterna löses på ett sätt som är säkert för häst och människa.

Policyn är en vägledning i arbetet med hästar, skall ständigt hållas levande och ska därför även uppdateras och utvecklas vidare. Den ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kunskap och gott omdöme kring hästen innebär att man förstår och delvis kan förutse hästens reaktioner, visar ordningssinne, arbetar rationellt, effektivt, ekonomiskt och ergonomiskt riktigt, har för uppgiften lämplig klädsel samt även visar en god servicemedvetenhet. Dokumentet är en beskrivning av det på Stora Ekeby Ridklubb dagliga arbetet med hästar, nya elever och ny personal ska sätta sig in i dokumentet samt reflektera över hur hästhållningen och hanteringen av hästen utförs på ett yrkesmässigt och professionellt sätt.

Följande punkter visar vad vi på Stora Ekeby Ridklubb har för förhållnings- och arbetssätt för att lösa alla uppgifter så att hästens välbefinnande sätts i centrum och dessutom med ett högt säkerhetstänkande!

Säkerhetsrutiner

Personlig skyddsutrustning (bärs vid respektive aktivitet)

Ridning:
Hjälm, ridbyxor, ridstövlar eller ridskor med klack (tillsammans med shortchaps.) Uppsatt hår. Handskar rekommenderas. Skyddsväst rekommenderas starkt vid hoppning och uteritt, samt vid all ridning till barn under 18 år. Reflexer används vid hantering och ridning i mörker.

Körning, longering och tömkörning
Hjälm, pisk, handskar och lämpliga skor.

Stallarbete
Ändamålsenlig klädsel, sko med stålhätta. Uppsatt hår. Hörlurar eller hörsnäcka bärs inte under stallarbete eller hantering av häst.

Hästhantering
Ledträns eller grimma med grimskaft och kedja används när häst leds till och från aktivitet. Handskar och hjälm rekommenderas. När Ridklubben arrangerar tävlingar så gäller TR (tävlingsreglementets regler). Dessa regler hittar ni på Svenska ridsportförbundets hemsida.

Klädsel mm.
Klädseln ska vara ändamålsenlig med iakttagande av korrekt personlig skydds- utrustning. Sko med stålhätta rekommenderas. Gäller även vid ridning.

Smycken bör vara diskreta för att inte utgöra en säkerhetsrisk.

Mobiltelefon:
Att tala i mobiltelefon till häst eller i hantering av häst är ej tillåtet.

Hundar:
Besökande hundra skall hållas kopplade.

Servicemedvetenhet:
Eftersom vi vill ge ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på alla samt hjälper dem tillrätta som behöver det. Alla ska känna sig sedda och välkomna till Stora Ekeby Ridklubb.

Leda häst
Ledträns, grimma med grimskaft eller kedja används. Personlig skydds- utrustning beaktas.

Genomförande:
Hästen förs kontrollerad och korrekt med föraren vid hästens vänstra bog. Tvåhandsfattning med grimskaft eller ledtygel gäller. Är hästen utrustad med träns resp kandar, leds den med tygeln över halsen.

Genom dörr:
Öppna dörren/grinden helt och ställ upp den med därför avsedd hake. För hästen genom passage, därefter stängs dörren/grinden. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så att inte del av utrustning fastnar i något.

Hagutsläpp och Intag

Utrustning:
Se leda häst.

Utsläpp:
Genom grind, öppna grinden helt. Gå in med hästen och vänd den med huvudet mot grinden, stäng grinden släpp hästen och gå lugnt därifrån.

Intag:
Gå lugnt in i hagen och sätt grimman på hästen. Vid flera hästar i hagen, avvakta att sätta fast grimskaft och kedja tills du är nära grinden. Öppna grinden försiktigt och vänd ut hästen ur hagen. Håll koll på annan häst i hagen, så den inte följer med ut. Ha gärna en medhjälpare som kan öppna grinden. Stäng ALLTID grinden efter dig vid intag av häst.

Ridning


På och avklädning:
På och avklädning av jacka eller täcke sker före uppsittning eller om annan person håller i hästen så kan man ta av kläder uppsutten. Jacka och täcke placeras på anvisad plats i hörnet i ridhuset, ej på sargkanten.

Ridhus:
Vid inträde i ridhus, hoa, invänta svar, fråga om du kan komma in. Vid utträde, gör övriga ryttare uppmärksamma.

Ridregler i ridhus och på utebana:
Vedertagna regler för ridhuset/ridbanan förväntas bli respekterade. Hoppning Longering och hoppning är tillåten efter avstämning med de övriga på ridbanan, olämpligt vid många ryttare på banan samtidigt. Det hinder- material som togs fram ska också ställas tillbaka där det togs. Mocka ridbanan efter varje gång du ridit.

Uteridning:
Uteridning sker lämpligast i två eller i grupp. Olämpligt att som ovan ryttare rida ut ensam. Färdmeddelande vem som rider ut, när man rider, var man rider och mobiltelefonnummer ska lämnas till någon på anläggningen innan uteritt påbörjas. (för att veta vid ev olycka). Mobiltelefon medförs, för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Vid all ridning ute gäller; sakta av till skritt och lämna plats vid möte av annat ekipage eller gående. Trafikregler respekteras.

Körning/tömkörning

Utrustning:
Hjälm, handskar och ändamålsenliga skor ska bäras.

Anspänning Ridhus/ridbana:
På medellinje med hjälp att hålla i hästen.

Utomhus:
På en eller annan utsedd ansvarig anvisad plats.

Leda häst:
Utbildade par och fyrspannshästar får ledas parvis.

Lastning

Utrustning:
Träns eller grimma med kedjegrimskaft används. Vid ovan häst/ hästförare bör hjälm, handskar och longerlina användas.

Genomförande:
Lastning genomförs på ett vedertaget och lugnt sätt med iakttagande av god säkerhet och på lämplig plats. Använd alltid medhjälpare vid behov.

Skötsel och skötselrutiner i stallet

Häst i box:
Hästar sköts uppbundna i respektive box eller på avsedd skötselplats. Vid mockning, skötsel och hantering av häst i box binds hästen alltid upp i därför avsedd ring. Bind upp hästen kort (ca 40 cm) så att den inte kan fastna. När hästen fångas eller släpps står skötaren mellan hästen och boxdörren, för att undvika att bli instängd.

På och avtag täcke: Täcke på, knäpp framifrån och bakåt. Täcke av, knäpp upp bakifrån och framåt!!

Täcke på:
Samla ihop täcket och lägg det lugnt över hästens rygg. Knäpp bogspännena, därefter bukgjordarna, avsluta med bensnörena som knäppes i kors.

Täcke av:
Lossa bensnörena, lossa bukgjordarna och avsluta med bogspännena. Lyft lugnt av täcket.

Spolplats:
Spolspiltan användes vid behov och rengöres efter användandet.

Foder:
Hästarna utfodras enligt enskild foderstat. Foder förvaras på för hästarna oåtkomlig plats.

Dörrar:
Dörrarna är stängda av ordnings och säkerhetsskäl. Under varmare delen av året kan vissa dörrar stå öppna.

Ordning:
Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning. Vid ridning förvaras sakerna i boxen eller på avsedd krok. Stallgången är alltid fri från föremål.Sadelkammaren hålls städat och tomt. Kratsa gärna hovarna innan hästen tas ut från boxen/spiltan. Ta ut halm från man och svans. Alla redskap förvaras på avsedd plats.

Anläggnings avgiften

Gäller från 1/1-19. Pg. 86 79 59 – 9 Stora Ekeby Ridklubb

För att utnyttja STERKs ridanläggning måste varje häst samt ägare stå med på ”anläggningslistan” eller kunna uppvisa kvitto på betald anläggningsavgift för att få utnyttja anläggningen.

HELÅRS KORT Giltigt fr.o.m jan – dec. 1200 kr / häst / helår

Extra häst + 600 kr / häst / helår

Då betalningen kommit klubben tillhanda, skrivs häst samt ägare upp på listan som finns i ridhuset.

Betalning skall göras till pg 867959-9 för både medlem samt anl kort.

Du som löser anläggningskort under året ger vi rabatt / kvarvarande månader.

OBS ! Glöm EJ att betala medlemsavgiften, inbetalningskort finns att hämta på klubbkansli.

HALVÅRS KORT Giltigt januari – juni, 800 kr / häst / halvår

1/7 – 31/12

Extra häst + 400 kr / häst / halvår

Då betalningen kommit klubben tillhanda, skrivs häst samt ägare upp på listan som finns i ridhuset.

Betalning skall göras till pg 867959-9 för både medlem samt anl kort.

OBS ! Glöm EJ att betala medlemsavgiften, inbetalningskort finns att hämta på klubbkansli.

MÅNADS betalning Giltigt 1 Kalender månad 300 kr / månad

Extra häst + 150 kr / månad

Då betalningen kommit klubben tillhanda, skrivs häst samt ägare upp på listan som finns i ridhuset.

Betalning skall göras till pg 867959-9 för både medlem samt anl kort.

OBS ! Glöm EJ att betala medlemsavgiften, inbetalningskort finns att hämta på klubbkansli.

Vid Enskild träning: 100 kr / gång

Ryttare som önskar rida enstaka gång, betalar 100 kr / gång. Betalning skall göras via swish till telefonnummer 123 03 50 900 (Stora Ekeby Ridskola)

ÖVRIGT

 • Tränings tillfälle = All ridning på STERKs anläggning.
 • Vid försäljning av häst där anläggningskort är löst för helår, gäller följande princip: Återbetalning av halva avgiften görs, under förutsättning att halva perioden återstår.

Vill Du ha mer information kan Du ta kontakt med klubb kansli

Ridhusregler

Samtliga besökare:

* Barnvagnar och små barn utan målsman, får ej vistas i stallar eller inne i ridhusen.

* Bilförare ombedes respektera de olika parkeringsplatser som finns.

* Rökning får endast ske på anvisad plats.

* Besökande hundar skall hållas kopplade.

Privatryttare skall :

* Ha löst anläggningskort samt medlemskort för STERK för att kontinuerligt få utnyttja anläggningen.

* Parkera transporter utanför stora ridhusets stora parkering.

* Hålla rent efter sig och sin häst (även spillning).

* Av och påklädning av häst får ej göras i ridhusen.

* Ingång endast genom lilla dörren vid pågående ridskoleverksamhet.

* När Du går in: öppna försiktigt dörren på glänt och ”hoa”, invänta svar.

* Användande av klubbens hindermateriel för träning, får endast göras i samförstånd med övriga ryttare. (Tävlingshinder får ej användas till träning)

* Vid all ridning, körning, longering och tömkörning skall godkänd hjälm med knäppt hakband bäras. Gäller på hela anläggningen

* Longering är endast tillåten när Du är ensam och skall ske med Huvudlag (träns alt. Kapson)

* Endast av klubben utsedda och godkända ridlärare och lagtränare får undervisa på Sterks anläggning.

* Löshoppning är endast tillåten under ledning, av klubben godkänd, lärare / tränare

* Stäng dörrar efter Dig.

* Släck ljuset efter Dig om Du är ensam på anläggningen. Gäller ridhus och utebanan.

* Ytterbelysningarna släcks automatiskt.

* Ta hänsyn till ev lektionsundervisning.

* Gå tyst och försiktigt i ridhus och på läktare. Hästar kan lätt bli skrämda

– Lista på alla som betalt sin anläggningsavgift finns i ridhusen.

– Schema över ridhusfördelning, m.m finns i ridhusen.

– Ryttare som deltager i lagträning måste tävla för Stora Ekeby Ridklubb

 

Sedvanliga Ridhus och Säkerhetsregler:

 • Upp och avsittning sker i mitten av en volt.
 • Håll till höger vid möte.
 • Rider du på en stor volt, håll dig tydligt innanför spåret så att andra kan rida utanför.
 • Ryttare på fyrkantsspåret har företräde före dem på volten.
 • Skritta alltid innanför spåret.
 • Halt görs i mitten av en volt
 • Ryttare bör inte rida i bredd.
 • Visa hänsyn och anpassa din ridning så att du inte stör andra ryttare
 • Ridning skall ske under tystnad
 • Mobiltelefon eller hörlurar får ej användas vid ridning
 • Har du plockat fram bommar och hinder, plocka undan efter dig.
 • Mocka efter varje ridpass!
 • Efter avslutat ridpass meddela när du lämnar ridhuset
 • Sista ryttaren som lämnar ridhuset ansvarar för att det blir släkt och stängt

Hjälp oss behålla den fina anda vi har i vår klubb genom att följa de regler som finns.

Hör gärna av Dig med Dina åsikter. Vi kan bli ännu bättre.

Privatstallar

Välkommen till Stora Ekebys Privatstallar!

Här finns boxplatser i både ute och innestall.

Totalt 20 privatboxar för både ponny och storhäst

Stora Ekeby Ridklubb ligger 3,5 km från Strömsholm, ca 2 mil utanför Västerås.

I stallhyran ingår foder samt full service med möjlighet att köpa till extra tjänst som tex mockning, skötsel, ridning mm.

Vi erbjuder fodring fyra gånger per dag, daglig utevistelse i kuperade hagar med utsläpp och intag.

Vid stallet finns tillgång till spolspilta, täckesrum, sadelkammare samt extra utrymme för förvaring.

Fri tillgång till ridhus 7 dagar / vecka samt stor upplyst utebana.

Tillgång till cafeteria och toaletter.