STERKUS

STERKUS värdegrund

Bakgrundsfakta

STERKUS är Stora Ekeby ridklubbs ungdomssektion (US) som startade 2004 (efter ett längre uppehåll). Alla STERKs medlemmar under 26 år tillhör automatiskt STERKUS. STERKUS har en egen styrelse och egen ekonomi, samt även en plats i föreningens styrelse. STERKUS har till uppgift att göra aktiviteter och satsningar för barn och unga, samt att ge ett ungdomsperspektiv på klubbens frågor.

Värdegrund

Värdegrund kan beskrivas som en samling värderingar och åsikter som alla i gruppen delar. Vi i STERKUS kan tycka olika om mycket, men om just de här punkterna tycker vi alla lika   Vi i STERKUS är positiva och glada och har roligt tillsammans. Vi tycker om att ordna olika aktiviteter och vi vill att alla som vill ska få en chans att sitta med i ungdomsstyrelsen för att kunna var med och påverka och utveckla ungdomssektionen. 2012-01-04 vann STERKUS värdegrund ”Värdegrundsutmaningen” mellan samtliga ridsportens ungdomssektioner i Västmanland. STERKUS tilldelades därmed 3 000 kronor att använda vid valfri utbildning, som belöning för sitt värdefulla arbete!

STERKUS mål och syfte
  • Att alla barn och ungdomar ska känna sig välkomna och tycka att det är roligt att komma till vår ridklubb. Alla ska respekteras som de är och vi ser att alla människor har något gott att tillföra som utvecklar vår ungdomssektion.
  • Att alla ska känna att de kan vara med och påverka, såväl privatryttare som ridskoleryttare.
  • Att tillsammans skapa en trygg och gemensam miljö för klubbens ungdomar.
  • Att vara goda förebilder för de yngre barnen i stallet och fortsätta bevara den goda STERKandan som har funnits på klubben sen den startades.
  • Att få fler att vara aktiva i stallet och vara med och anordna aktiviteter i samarbete med ridskolan.
  • Att vi ungdomar får bra utbildningar så som FULK och ULK för att bli bättre ungdomsledare och kunna ta hand om barngrupper på bästa sätt.
  • Att vara ett föredöme när det gäller säkerhet. Vi tycker det är viktigt att alla vet vad en god säkerhet innebär. En säkermiljö för både hästar och människor gör att vi blir trygga och det gör även att vi kan förebygga olyckor på bästa sätt.